Integrált irányítási rendszer

Integrált irányítási rendszer

MINŐSÉGPOLITIKA

 

A KAPOSPLAST Kft. minőségpolitikájának fő mozgatórugója a vevők /potenciális vevők valós igényeinek pontos megismerése s az annak való maximális megfelelés, korszerű, modern, környezetbarát technológiával készülő termékek kínálása révén.

Célunk, hogy az európai piacon megszerzett vezető szerepünket hosszútávon megtartsuk, s a vevőink körében a KAPOSPLAST neve egyet jelentsen az innovatív, megbízható, magas minőségi színvonalú termékeket gyártó, európai üzleti kultúrájú beszállítóval.

A minőségirányítás számunkra egy olyan vállalatvezetési eszköz, amely támogatja a jogszabályi megfelelést, a fenntartható fejlődést, az üzleti kockázatok csökkentését és a tartós versenyelőny megszerzését, megőrzését.

Tanúsított integrált irányítási rendszerünk hozzájárul hitelességünk növeléséhez, üzleti partnereink bizalmának erősítéséhez.

Tevékenységünk célja a műanyagipari termékeink korszerűségének és minőségi színvonalának folyamatos emelése a vevői elvárások, a hazai és európai uniós jogszabályok valamint a versenypiac kihívásainak figyelembevételével.

Ennek garanciája a cégvezetés innovatív szellemisége, s a jól képzett és minőség iránt elkötelezett szakembereink napi munkájában tanúsított odaadás.

Gondot fordítunk arra, hogy dolgozóink megismerjék, megértsék, betartsák és betartassák a minőségügyi rendszerünk előírásait. Ebben szerepet játszik a dolgozók rendszeres képzése. Kiemelt figyelmet fordítunk a felvételi rendszerünk hatékony működtetésére, új dolgozók betanulására. Fontos számunkra a dolgozók felkészültsége és készségeik folyamatos fejlesztése, támogatjuk innovációs kezdeményezéseiket.

Fejlesztési tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik a vevőinkkel közösen folytatott termékfejlesztés, egyedi vevő specifikus megoldások keresése.

Minőség-és környezettudatosságunk összehangoltságának legfőbb bizonyítéka, hogy a termékkínálatunkban ma már igen jelentős számban megtalálhatók a 100%-ban újrahasznosított alapanyagokból készülő termékek. Kiemelten fontos számunkra a környezetkímélő termékek előállítása és az energiahatékonyság is.

A KAPOSPLAST Kft. belső és külső folyamatainak az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti integrált rendszer folyamatalapú működtetésével, a jövedelmező gazdasági tevékenységgel a jövőben is biztosítani kívánja alkalmazottainak anyagi biztonságát és az érdekelt felek megelégedését.

Kaposvár, 2019. szeptember

Palócz Tamás
igazgató

 

KÖRNYEZETI POLITIKA

 

A 21. század emberének életében egyre nagyobb mértékben vannak jelen a műanyagok az élet minden területén.

Ezt a tendenciát felismerve az európai piac egyik vezető műanyaggyártójaként a Kaposplast Kft.  a környezettudatosság jegyében hangolja össze gyártói tevékenységét melynek révén korszerű, modern termékekkel jelenik meg a piacon.

A szűkebb és tágabb környezetért érzett felelősségtől indíttatva vallja, hogy a környezetközpontú irányítás a vállalkozás legfontosabb magatartásformái közé tartozik.

A KAPOSPLAST Kft. jogkövető, magatartást folytatva betartja a jogszabályi előírásokat és eleget tesz a hatósági kötelezettségeknek, valamint a beszállítókkal, szolgáltatókkal, kereskedelmi partnerekkel együtt biztosítja a termékek és a gyártási telephely környezetbarát jellegének folyamatos javítását.

Környezetvédelmi törekvésünk arról szól, hogy hogyan lehet növelni az öko - hatékonyságot. Be kell tudni mutatni, hogyan lehetséges kevesebb anyagból, kevesebb energia felhasználásával, több, értékesebb terméket előállítani. A bölcsőtől bölcsőig elv alapján fejlesztjük termékeinket, újítjuk meg gyártásunkat. Számunkra ismeretlen a hulladék klasszikus fogalma, a gyártásközi anyagokat értékes, számunkra már teljes egészében felhasználható alapanyagnak tekintjük és határozott célunk, hogy teljes személyi állományunkat, partnereinket megnyerjük ezen filozófiának.

A globális környezeti terhelések csökkentésének szükségességét felismerve keressük a lehetőségét, hogy vevőink környezeti igényeit is kielégítve, üzleti partnereinkkel szorosan együttműködve részt vegyünk környezetünk megóvásában.

A felhasznált energia folyamatos ellenőrzése, racionális minimalizálása folyamatos törekvésünk.

Csökkentjük a káros környezeti hatású kockázatokat, felkészülünk azok kezelésére.

Biztosítjuk a környezeti információ áramlását dolgozóink, szűkebb és tágabb környezetünk és a tevékenységünk révén érdekelt felek között.

Környezeti politikánkat széles körben megismertetjük dolgozóinkkal és mindazokkal, akik a vállalkozásunk képviseletében munkát végeznek.

Célkitűzéseink elérése érdekében, tudatos környezetirányítási menedzsment rendszert hozunk létre, dolgozóinkat rendszeres továbbképzésben részesítjük.

A fenti politika megvalósítása érdekében az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelő integrált irányítási rendszert működtetünk, környezeti teljesítményünket folyamatosan ellenőrizzük, kiértékeljük és javítjuk.

Kaposvár, 2019. szeptember

Palócz Tamás
igazgató